o školce

 

Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace vznikla v roce 2016 splynutím mateřské a základní školy ve Voticích.

Mateřská škole je sedmitřídní s kapacitou 177 dětí.

V mateřské škole proběhla v roce 2009 rozsáhlá rekonstrukce za přispění fondů EU. S pomocí dotace z Regionálního operačního programu Středočeského kraje NUTS II došlo k rekonstrukci bývalé hospodářské budovy. Nyní je zde umístěna ředitelna, sborovna, kotelna, dílna, prádelna, ale zejména vznikly tři nové třídy, a tím byla kapacita školy navýšena o 65 míst. S pomocí dotace ze SFŽP byla vyměněna okna a střecha v původní budově a byl zaveden nový způsob vytápění plynem.

Škola je obklopena moderně vybavenou zahradou. Instalované prvky umožňují realizovat vzdělávací činnost a aktivity dětí, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu.

Třídy jsou označeny barvami – modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená, bílá a fialová.  Doplňující vybavení jednotlivých tříd je v těchto barvách. V mateřské škole platí společná pravidla pro komunikaci, která vznikla za spolupráce dětí a třídních učitelek.

Stravovací servis zajišťuje firma Scolarest sídlící v budově ZŠ. Strava je do mateřské školy dovážena místní firmou Compag.

Provoz v mateřské škole - příchod, stravování, odchod, docházka dětí

Provoz v mateřské škole je zpracován podle zákona č. 25/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogičtí pracovníci MŠ, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě (§10).

  • Mateřská škola je otevřena v pracovní dny od 6.30 do 16.30 hodin.
  • Děti se scházejí do 8.00 hodin, poté se budova z bezpečnostních důvodů uzavírá a je nutné zvonit na příslušnou třídu.
  • Nástup dětí je možný po dohodě s rodiči i v průběhu celého dne.
  • Nepřítomnost dítěte je třeba ráno nebo předem omluvit.
  • Stravování mají děti zajištěno přesnídávkou, obědem a odpolední svačinou. Jídelníček je vyvěšen ve vstupní hale a na www stránkách školy.
  • Informace o stravování podává pí Zemanová nebo pí Filipová ze školní restaurace SCOLAREST, tel.: 317 812 228.
  • Z MŠ se děti rozcházejív poledne ve 12.00 – 12.30 hodin nebo odpoledne od 14.15 hodin.
  • O době odchodu se rodiče mohou domluvit individuálně s učitelkou na třídě.

 

Chodí-li dítě z MŠ v doprovodu nezletilé osoby, musí rodiče podepsat tzv. „Dohodu o odvádění dítěte“, nebo napsat písemné prohlášení na den, kdy dítě odvádí osoba jiná než ta, která je uvedena v Evidenčním listě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *