Rozhodnutí o přijetí

Č. j.: S/620/2020

 Ve Voticích 20. května 2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Votice, Pražská 235

ROZHODNUTÍ

 o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

1

přijat/a

33

přijat/a

2

přijat/a

34

přijat/a

3

přijat/a

35

přijat/a

4

přijat/a

36

přijat/a

5

přijat/a

37

přijat/a

6

přijat/a

38

přijat/a

7

přijat/a

39

přijat/a

8

přijat/a

40

přijat/a

9

přijat/a

41

přijat/a

10

přijat/a

42

přijat/a

11

přijat/a

43

přijat/a

12

přijat/a

44

přijat/a

13

přijat/a

45

přijat/a

14

přijat/a

46

přijat/a

15

přijat/a

47

přijat/a

16

přijat/a

48

přijat/a

17

přijat/a

49

přijat/a

18

přijat/a

50

přijat/a

19

přijat/a

51

přijat/a

20

přijat/a

 

 

21

přijat/a

 

 

22

přijat/a

 

 

23

přijat/a

 

 

24

přijat/a

 

 

25

přijat/a

 

 

26

přijat/a

 

 

27

přijat/a

 

 

28

přijat/a

 

 

29

přijat/a

 

 

30

přijat/a

 

 

31

přijat/a

 

 

32

přijat/a

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Votice, příspěvkové organizace ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Mgr. Marcela Kratochvílová

ředitelka školy

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *